Voordeel lage huur voor BV is schenking aan opvolgend kind

Printvriendelijke versie

Pas op met huur van een bedrijfspand dat eigendom is van de ouders van de aandeelhouder. Meestal gaat dat tegen een schappelijke huursom, zodat de lasten voor het ondernemende kind worden beperkt. Het risico dat u daarmee loopt is dat het verschil tussen de reële huurprijs en de berekende (lage) huur wordt aangemerkt als schenking. Daarmee zal de legitieme portie van het kind uiteindelijk lager uitvallen en het kind minder erven dan de bedoeling is geweest.

Omdat ouders in dergelijke situaties beseffen dat zij hiermee andere kinderen benadelen, wordt in die gevallen bijvoorbeeld in testamenten bepaald dat het ondernemende kind een legaat krijgt dat gelijk is aan de omvang van zijn legitieme portie en wordt verminderd met wat hij tijdens leven van de ouders aan schenkingen ontvangt. Ook een mogelijk verschil in reële waarde van de BV en de betaalde prijs voor de aandelen kan uiteindelijk meewegen. Immers, aandelen van de BV van de ouder(s) worden vaak voor een lage prijs aan het opvolgende kind overgedragen.
Als de ouders overlijden wordt bij het bepalen van het erfdeel van de opvolger rekening gehouden met de waarde van de aandelen en van huur. Als deze laag zijn vastgesteld bij overdracht en huur, wordt het verschil gezien als schenking. De opvolgende ondernemer is geneigd om daar tegenin te gaan met de stelling dat de verhuur van het pand tegen een te lage prijs geen schenking is. Het voordeel is immers voor de BV en niet voor hem in privé. Ook het ontbreken van een schenkingsovereenkomst zal – indien van toepassing – als argument worden opgevoerd.

Het Hof Amsterdam boog zich onlangs over een dergelijke zaak. Daaruit blijkt dat een schenkingsovereenkomst niet noodzakelijk is. Het gaat er juist om of er sprake is van bevoordeling en dat de ouders de bedoeling hadden het kind te bevoordelen. Dat laatste blijkt als ouders er in hun testament expliciet aandacht aan geven, bijvoorbeeld, zoals hiervoor aangegeven, via een legaat met verrekening van schenkingen. Ook het argument dat het voordeel aan de BV was en niet aan het kind in privé houdt geen stand. Een lagere huurprijs leidt tot lagere bedrijfskosten en om die reden tot een hogere winst.

Wilt u meer weten over de wegen die er zijn om een lagere overnamesom of huur te bewerkstellingen zonder dat het leidt tot familietwist? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Taxlive 28/4/16