Verzet van een kind tegen testament ouders

Printvriendelijke versie

In veel testamenten van ouders komt een bepaling voor waarbij een kind wordt gestraft, als hij zich verzet tegen het testament van de ouders. In plaats van een erfdeel krijgt het kind dan maar de helft, de zogenaamde legitieme portie.

Onlangs speelde er een geval bij de rechtbank, in hoger beroep bij het Hof en vervolgens zelfs voor Nederlands hoogste rechtscollege, de Hoge Raad. De kinderen vonden dat één van hen zich had verzet tegen het testament van hun overleden vader door de nalatenschap beneficiair te aanvaarden en tot drie maal toe een verzoek in te dienen om de executeur te laten vervangen. Zij eisten dat het kind zou worden gekort op zijn erfenis.

De rechters die zich door de jaren heen over de zaak hebben gebogen waren echter unaniem in hun oordeel en gaven de kinderen geen gelijk. Ook al staat er een dergelijke strafbepaling in het testament, een erfgenaam blijft het recht houden om rechten die hij volgens de wet heeft uit te oefenen. Dit zou anders zijn als de rechter aanwijzingen zou hebben dat het kind de bedoeling heeft gehad om misbruik te maken van zijn rechten. Maar daar vinden de rechters in dit geval geen aanleiding voor.

Heeft u de laatste tijd nog wel eens naar de tekst van uw testament gekeken, en wilt u voorkomen dat uw kinderen in een conflict raken door de formulering? Wij nemen uw testament graag nog eens met u door om te beoordelen of het nog voldoet aan de eisen van de huidige tijd. Maak gerust een afspraak op ons kantoor.

Bron: Notamail 2015/301