Asbestdaken vanaf 2024 verboden

Printvriendelijke versie

De gevaren van asbest zijn algemeen bekend. Blootstelling daaraan vormt een gevaar voor mens en milieu. Een eerste maatregel om dit te voorkomen is in 1994 al genomen, door een verbod voor bouwbedrijven om asbest te gebruiken in te stellen. De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft nu namens het kabinet aangekondigd, dat vanaf 2024 asbestdaken in Nederland zijn verboden.

Dit heeft verstrekkende gevolgen voor zowel particulieren als bedrijven. Wie in 2024 nog een asbest dak heeft, wordt door de overheid gedwongen dit te verwijderen. Gemeenten kunnen eigenaren van die daken met een dwangsom dwingen om de asbest te verwijderen.
Ook kopers van bijvoorbeeld voormalige boerderijen zullen alert moeten zijn op de mogelijke toekomstige (financiële) gevolgen van een dergelijke aankoop.

Het verbod beperkt zich tot asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, zoals golfplaten en dakleien. Dakbeschot of isolatiemateriaal dat zich onder de dakbedekking bevindt, is (nog) niet verboden.

Bezit u een verwaarloosd dak, bijvoorbeeld een dak met golfplaten, waarin gaten zitten, dan kan door de gemeente nu al worden geëist dat dit wordt verwijderd.

De verantwoordelijkheid voor het verwijderen van de asbest ligt bij de eigenaar. Wel kan vanaf 1 januari 2016 gebruik worden gemaakt van een subsidieregeling. De Minister heeft hiervoor geld vrij gemaakt. Hoe deze regeling er uit komt te zien en wie hiervan gebruik kan maken, zal mogelijk nog dit jaar bekend worden.

Bent u eigenaar (particulier of ondernemer) van een asbest dak en wilt u weten van welke (fiscale) regelingen u gebruik kunt maken bij verwijdering van de asbest. Wij kunnen u als notariskantoor deskundig adviseren. Een afspraak is snel gemaakt.

Bron: Persbericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2 maart 2015