Renteaftrek in geval van mede-eigendom

Printvriendelijke versie

Om in aanmerking te komen voor renteaftrek in de Aangifte Inkomstenbelasting moet de woning eigendom zijn van de belastingplichtige en tevens dienen als hoofdverblijf. Voor fiscale partners, zoals gehuwden en samenwoners, bestaat de mogelijkheid de renteaftrek te verdelen of toe te wijzen aan de partner met het hoogste belastbare inkomen.

Het komt natuurlijk ook wel eens voor, dat een woning wordt gekocht door twee broers, die niet hebben gekozen voor het zijn van fiscale partners maar die ieder voor de helft eigenaar zijn van de gekochte woning. Als nu tussen beide broers de afspraak wordt gemaakt, die ook nog eens schriftelijk wordt vastgelegd, dat de ene broer de hypotheekrente zal voldoen en de andere broer zal bijdragen in de kosten van de huishouding, kan de vraag worden gesteld wie recht heeft op renteaftrek voor de Inkomstenbelasting. Heeft de broer die een bijdrage levert aan de kosten van de huishouding ook recht op gedeeltelijk renteaftrek?

Over deze vraag heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant zich in juli van dit jaar gebogen. Volgens de rechtbank gaat het hier om de vraag of de ene broer de intentie had ook de hypotheekrente voor zijn andere broer te betalen. Daarmee wordt namelijk voldaan aan het bepaalde in artikel 3:121 van de Wet IB 2001, waarin wordt gesteld:
‘De aftrekbare kosten met betrekking tot een woning, die voor twee of meer belastingplichtigen die geen partner van elkaar zijn, samen een eigen woning is, worden voor elk van hen bepaald door de schulden die zij zijn aangegaan ter verwerving van de woning en door de periodieke betalingen voor zover die op hen drukken.’

Naar het oordeel van de rechtbank blijkt dit uit de schriftelijke overeenkomst tussen de beide broers, waaruit geconcludeerd kan worden dat is beoogd dat door betaling door de ene broer de gehele verplichting tot betaling van de rente aan de bank is voldaan.

Wel dient voor de renteaftrek rekening te worden gehouden met de draagplicht van elk van de beide broers. Niet de eigendomsverhouding is bepalend voor de mate van renteaftrek, maar het aandeel in de (hypotheek)schuld waartoe elk van de broers zich hebben verbonden.

Koopt u samen een woning en wilt u (vooraf) exact weten of recht op renteaftrek bestaat? Raadpleeg dan de notaris. U kunt te allen tijde een afspraak maken.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 juli 2015, NTFR 2015/2874