Schenkingstraditie

Printvriendelijke versie

Het einde van het jaar is voor veel mensen het moment om schenkingen te overwegen. Schenkingen aan mensen die hulp nodig hebben, dichtbij of in ontwikkelingslanden, maar ook schenkingen aan mensen die een beloning verdienen of schenkingen aan kinderen en andere familieleden.

Sommige mensen schenken de bedragen van de vrijstellingen, anderen hebben jaarlijks een vast schenkingsplan of bezien regelmatig wat zij kunnen missen. Maar heeft u al eens nagedacht over het moment dat u niet meer zelf kunt beslissen over schenkingen?

Geregeld blijkt dat bewindvoerders van mensen die door een ongeval, ziekte of dementie niet meer in staat zijn hun zakelijke belangen te behartigen, een verzoek indienen bij de rechter om toch te mogen schenken, bijvoorbeeld aan kinderen. Daarbij wordt vaak aangevoerd dat het onder bewind gestelde vermogen groot genoeg is om de schenking van te doen.
Helaas krijgt men bij deze verzoeken vaak de deksel op de neus. De rechter die het verzoek moet beoordelen kijkt namelijk in eerste instantie of er in het verleden ook geregeld werd geschonken en er dus een zogenaamde schenkingstraditie kan worden bewezen.

Wilt u vastleggen dat de schenkingen die u met enige regelmaat doet, ook moeten doorgaan als u daar in de toekomst onverhoopt niet meer zelf over kunt beslissen? Leg dan uw wensen voor toekomstige schenkingen vast in een levenstestament, dat geeft zowel de bewindvoerder als de rechter een duidelijk houvast.

Voor het opmaken van een doordacht levenstestament kunt u vanzelfsprekend bij ons terecht, een afspraak maken is de eerste stap.

Bron: Notamail 2015/293