Oud testament? Tekst luistert nauw!

Printvriendelijke versie

Veel mensen gaan ervan uit dat hun testament tot het moment van overlijden meegaat. Toch zijn testamenten doorgaans maar beperkt houdbaar. Als een testament lang geleden is opgesteld terwijl er inmiddels door wetswijzigingen of uitspraken van de rechter andere terminologie wordt gebruikt, dan kan een oud testament nog wel eens tot problemen leiden.

Zo moest de rechtbank in Amsterdam onlangs oordelen over een testament waarin 24 jaar geleden de term ‘wettelijk erfdeel’ was gebruikt. Na overlijden van vader streden de kinderen uit het eerste en tweede huwelijk over de uitleg van die term. Kregen de kinderen recht op een erfdeel, ook wel aangeduid met versterferfdeel, of op de legitieme portie? De legitieme portie is namelijk maar een deel van een gewoon erfdeel, te weten de helft (sinds 2003).

Ondanks dat de kinderen het erover eens waren dat vader alle kinderen gelijk had willen behandelen, was het voor de kinderen uit het tweede huwelijk toch voordeliger als alle kinderen bij het overlijden van vader de legitieme portie zouden krijgen. Dan zou er namelijk meer naar de tweede echtgenote vererven. Bij het overlijden van de moeder van de kinderen uit het tweede huwelijk was de kans dat er meer zou overblijven voor deze kinderen groter.

De rechter legt niet alleen de term uit maar bekijkt het hele testament en komt – alle omstandigheden afwegend – tot de conclusie dat er geen aanleiding is om te vermoeden dat de vader het erfdeel van de kinderen heeft willen beperken tot de legitieme portie. De kinderen uit beide huwelijken krijgen dus allemaal recht op een versterferfdeel.

Is uw testament kort geleden nagekeken? Een afspraak voor een periodieke controle door één van onze deskundige notarissen is zo gemaakt!

Bron: Notamail 2015/270