Tekst samenlevingscontract bepaalt mogelijkheid om alimentatie aan te passen

Printvriendelijke versie

In sommige samenlevingscontracten hebben beide samenwoners afgesproken dat bij beëindiging anders dan overlijden, enkele artikelen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, waarin zij afzien van een op de wet gebaseerde verplichting tot levensonderhoud. In plaats daarvan kiezen zij ervoor om de rechter te laten bepalen hoe lang en hoeveel alimentatie er aan wie betaald moet worden.

Als dat nadelig blijkt uit te pakken voor degene die alimentatie moet gaan betalen, is het wel verleidelijk om bij de rechter alsnog toepassing van de wettelijke regeling voor elkaar proberen te krijgen. Weinig kans, zo blijkt uit een recente uitspraak.
Een dergelijke alimentatieverplichting is immers niet gebaseerd op de wet, maar op een overeenkomst. Daarmee zijn de algemene bepalingen uit de wet niet meer van toepassing, omdat die zich beperken tot overeenkomsten die een op de wet gebaseerde onderhoudsverplichting regelen. Dat zou anders zijn als de samenwoners in hun samenlevingsovereenkomst uitdrukkelijk het wetsartikel waarop de wettelijke regeling is gebaseerd, hadden opgenomen.

Wilt u meer weten over hoe u de beste afspraken over onderhoudsverplichting in uw samenlevingscontract kunt vastleggen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Notamail 2015/178