Huurder vestigt iets verderop concurrerend bedrijf

Printvriendelijke versie

In de hieronder vermelde casus heeft de verhuurder van een bedrijfsruimte verzuimt om met zijn huurder een beding overeen te komen, dat de huurder zich bij opzegging van de huurovereenkomst niet in de onmiddellijke nabijheid van het thans gehuurde pand zal vestigen. Een omissie die de verhuurder duur kwam te staan. Wat was het geval?

In 2004 wordt een huurovereenkomst gesloten betreffende een schoenmakerij met bedrijfsruimte voor een bedrag van € 1500,- per maand. Na tien jaar doet zich voor de huurder de gelegenheid voor om een andere bedrijfsruimte tegen de helft van de huidige huurprijs te huren. Deze aantrekkelijke optie is voor de huurder aanleiding om nog eens met de verhuurder te gaan praten over verlaging van de huurprijs, maar dit blijkt op niets uit te lopen. De huurder zegt daarop de huur op en verkast met zijn schoenmakerij naar de nieuwe bedrijfsruimte die op een steenworp afstand ligt van zijn huidige bedrijfsruimte.

De verhuurder stapt naar de rechter omdat hij van mening is dat de huurder niet alleen het bedrijfspand huurde, maar ook de goodwill. Door de onderneming inclusief goodwill te verplaatsen naar een andere – in de directe omgeving gelegen – bedrijfsruimte, wordt inbreuk gemaakt op de goodwill van de verhuurder. In de huurovereenkomst was echter geen concurrentiebeding opgenomen dan wel een beperking voor de huurder zich elders te vestigen.
Dergelijke bedingen maken vaak wel onderdeel uit van een verkoopovereenkomst van een onderneming met goodwill, waarbij het verboden is voor de overdragende partij de koper concurrentie aan te doen, door in de directe omgeving een soortgelijke onderneming te starten. Dit geval ligt echter anders.
Het Gerechtshof oordeelt dat van inbreuk op de goodwill van de verhuurder geen sprake kan zijn, omdat de door verhuurder opgebouwde goodwill tot aan de start van de huur in 2004, niet dezelfde goodwill is als de goodwill die de huurder vanaf 2004 in tien jaar tijd heeft opgebouwd. Het gerechtshof ziet daarin geen reden om de huurder te beperken in zijn vrijheid zich elders te vestigen.

Het opstellen van een huurovereenkomst is een ingewikkelde zaak, die deskundige begeleiding vereist. Raadpleeg daarvoor de notaris. Een afspraak is zo gemaakt.

Bron: Gerechtshof Den Bosch, 19 augustus 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014.2832