Alternatieven voor wegvallen mantelzorgvrijstelling onderzocht

Printvriendelijke versie

Een kind dat zijn ouder mantelzorg verleent, kan onder omstandigheden dit jaar nog een grote vrijstelling van € 633.014 voor de erfbelasting claimen, als de ouder overlijdt.
De regeling geldt voor kinderen die een mantelzorgcompliment toegekend hebben gekregen in het jaar voorafgaande aan het overlijden van hun ouder. Hebben zij in 2014 een mantelzorgcompliment gekregen, dan kunnen zij ook in 2015 nog een beroep doen op de vrijstelling, ondanks dat de regeling van het mantelzorgcompliment in 2015 is vervallen.

Naast het ontvangen mantelzorgcompliment moeten zij natuurlijk ook voldoen aan de andere voorwaarden:
- Ouder en kind hebben een zorgrelatie;
- Ouder en kind wonen minimaal 6 maanden samen en staan ingeschreven op hetzelfde adres bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA);
- Ouder en kind hebben een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris, of wonen al minimaal 5 jaar samen en zijn ingeschreven op hetzelfde adres;
- Ouder en kind mogen geen andere partner hebben in de zin van de Successiewet;

De Staatssecretaris van Financiën heeft nu onderzocht of er mogelijkheden zijn om de mantelzorgvrijstelling toch te continueren.

De staatssecretaris vindt aansluiten bij de door de Gemeente verstrekte ‘blijken van waardering’ ongeschikt vanwege de vrijheid van de Gemeente om deze wel of niet toe te kennen. Het kind rechtstreeks toegang geven tot de partnervrijstelling staat haaks op het wettelijk uitgangspunt dat bloedverwanten in de rechte lijn geen partners van elkaar kunnen zijn. Een nieuwe categorie kindvrijstelling voor inwonende kinderen boven de 27 jaar geeft als nadeel dat er geen relatie meer is met het verlenen van mantelzorg. Daarnaast wordt een uitwonend mantelzorgend kind met de laatste optie benadeeld.

Nu de staatssecretaris geen mogelijkheden heeft gevonden, blijven we de maatschappelijke discussie over een bijzondere regeling voor mantelzorgers volgen en houden u op de hoogte. Heeft u dit jaar nog vragen over het mantelzorgcompliment, dan helpen wij u graag!

Bron: Staatssecretaris van Financiën 15 september 2015, AFP 2015/775, NTFR 2015/2502