Co-wonen goed regelen

Printvriendelijke versie

In toenemende mate trekken ouderen in bij hun volwassen kinderen, zodat zij mantelzorg kunnen genieten. Ook broers en zusters die de sluiting van verzorgingshuizen zien opdoemen, kiezen steeds vaker voor een vorm van samenwonen, ook wel co-wonen genoemd, waarbij ze elkaar kunnen helpen in de dagelijkse zorg.

Als meerdere mensen één huis gaan delen is het wel belangrijk om goed na te denken over ieders rechten en plichten. Dat varieert van de vraag hoe de betaling van gezamenlijke lasten wordt verdeeld, tot de vraag wat er gaat gebeuren als één van de bewoners overlijdt?

Als voorbeeld de casus van een bejaarde moeder die samen met haar zoon en schoondochter een perceel grond koopt, en daar een woning met twee aparte woongedeelten laat bouwen. De moeder betaalt haar deel contant en het jonge stel regelt een hypotheeklening. Als het stel ooit in een echtscheiding verzeild raakt, zullen zij hun bezit moeten verdelen. Wat gebeurt er als de vrouw het huis dan wil houden? Blijft de schoonmoeder dan bij haar op het terrein wonen? Ook als het stel de hypotheek niet meer kan betalen en het huis verkocht moet worden, is de positie van de inwonende ouder kwetsbaar.

Nu het kabinet overweegt de kostendelersnorm uit de Wet Werk en Bijstand (WBB) ook in de Algemene Ouderdomswet (AOW) in te voeren, moeten families bij het maken van plannen al rekening houden met minder draagkracht. Als de plannen doorgaan, zullen in de toekomst de AOW uitkeringen van personen in een co-woon situatie verlaagd worden.

Co-wonen is een prachtige oplossing voor veel mensen die met het vraagstuk van mantelzorg worstelen. Zorg dat het ook een zorgeloze ervaring wordt, door eerst met ons alle bijzonderheden van uw geval door te spreken en te vertalen naar een overeenkomst een (aangepast) testament.

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, juni 2015