BV-aandelen kunnen geen negatieve waarde hebben

Printvriendelijke versie

Na echtscheiding waarbij een van beide partners een bv bezit, rijst nogal eens verschil van mening over de waarde van de aandelen in de bv. In veel gevallen behoren de aandelen namelijk tot de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap. Met andere woorden, beide partners zijn elk voor 50% eigenaar van de aandelen.

Er zijn ook situaties waarin de bv een negatief vermogen heeft. De vraag is dan hoe de aandelen moeten worden gewaardeerd. In een concrete situatie oordeelde het hof dat de waarde van aandelen van een bv niet minder dan nihil kan zijn. Wat vindt de Hoge Raad daarvan?

Volgens de Hoge Raad kan er alleen maar sprake zijn van een negatieve waarde van aandelen als de verplichting tot volstorting van de aandelen niet is nagekomen. De bv is er juist om te voorkomen dat aandeelhouders met hun privévermogen moeten opdraaien voor de schulden van de onderneming. Vanuit die vaststelling is het ook niet logisch dat er wel privé-aansprakelijkheid zou ontstaan op grond van het huwelijksvermogensrecht. Uit het vennootschapsrecht vloeit voort dat aandelen in een bv geen negatieve waarde kunnen vertegenwoordigen, ook niet als er sprake is van negatief vermogen. Dat werkt direct door naar het huwelijksvermogensrecht, namelijk dat de waarde van zulke aandelen bij de verdeling van de gemeenschap niet negatief kan zijn.

Wilt u meer weten over verdeling van aandelen in een bv na echtscheiding? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat voor het Notariaat, nieuws 2015/356