Rekening en verantwoording executeur controleren

Printvriendelijke versie

Ook al is er een executeur aangesteld, dat betekent niet dat de erfgenamen achterover kunnen leunen. Natuurlijk doet de executeur al het werk, en zijn de erfgenamen niet eens bevoegd om zelf te handelen. Toch is er een belangrijke taak weggelegd voor de erfgenamen: namelijk de controle van de rekening en verantwoording van de executeur!

Onlangs werd een stel erfgenamen benaderd door twee stichtingen. De stichtingen hadden hun legaten niet ontvangen van de executeur. Het ging om dertig procent van de nalatenschap en de erfgenamen schrokken zeer van deze claim. Zij hadden de nalatenschap al grotendeels opgemaakt en gingen er van uit dat de executeur alle legaten had uitbetaald. Omdat zij zelf het bedrag niet meer op kunnen brengen, vragen ze de rechter om de legaten op te heffen.

De rechter wijst het verzoek om de legaten op te heffen af. Die mogelijkheid bestaat alleen voor bijzondere, gewijzigde omstandigheden en daarvan is volgens de rechter in dit geval geen sprake.

Het uitgangspunt is volgens de rechter dat de stichtingen hun legaat van de executeur uit de nalatenschap hadden moeten ontvangen. Nu dat niet is gebeurd en de erfgenamen de erfenis zuiver hebben aanvaard, geeft de rechter aan dat de gezamenlijke erfgenamen het legaat naar rato van hun erfdelen en uit hun eigen vermogen moeten uitbetalen aan de stichtingen.

De erfgenamen hadden dit kunnen voorkomen door de rekening en verantwoording van de executeur goed te bestuderen. Ook als een executeur geen rekening en verantwoording aanlevert is het dus zinvol om deze toch op te vragen! Tot slot kan het – zeker bij een grote nalatenschap – geen kwaad om bij aanvang en bij het einde van de afwikkeling, bij de notaris de belangrijkste onderdelen van de afwikkeling door te spreken, en zelfs de rekening en verantwoording in een notariële akte te laten vastleggen. Hierdoor worden onvolkomenheden tijdig opgemerkt en blijft de rekening en verantwoording van de executeur altijd opvraagbaar.

Bron: Notamail 2015/127