Bestuurder aansprakelijk voor niet deponeren van jaarrekeningen

Printvriendelijke versie

BV X heeft bijna tien jaar lang geen jaarrekening gedeponeerd. Onvoorstelbaar, maar het blijkt voor te komen, getuige een recente zaak voor de rechtbank Rotterdam. Ook de administratie van de betreffende bv blijkt niet het wettelijk vereiste inzicht te geven. Tot die ontdekking komt de curator van het inmiddels faillerende bedrijf. Hij stelt de bestuurder van de onderneming aansprakelijk voor ontstane schulden, omdat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld.

De bestuurder wijt het verzuim aan een langlopende meningsverschil met de accountant over betaling van door de accountant verrichte werkzaamheden. Om die reden heeft de accountant al die jaren geen werk meer voor de onderneming verricht en de betreffende stukken pas na verloop van vele jaren aan de bestuurder geretourneerd. De rechtbank interpreteert het verweer van de bestuurder als een beroep op zogenaamd onbelangrijk verzuim. Daarvan is echter sprake als het niet voldoen aan verplichtingen in de betreffende omstandigheden niet wijst op onbehoorlijk bestuur. Er moet dus een aanvaardbare verklaring zijn. Bij overschrijding van de deponeringstermijn is het dan de vraag of de omstandigheden en de redenen die tot het verzuim hebben geleid, zwaar genoeg zijn om te kwalificeren als onbelangrijk verzuim.

Naarmate de termijn van overschrijding langer is worden ook de eisen om te voldoen aan ‘onbelangrijk verzuim’ hoger. De bewijslast daarvoor ligt volledig bij de betreffende bestuurder. Het bestuur van een onderneming is verantwoordelijk voor het naleven van de publicatieplicht. Een geschil met de accountant is daaraan ondergeschikt. Een andere boekhouder zou de jaarrekeningen ook hebben kunnen opmaken.
Mogelijke bijkomende oorzaken als een verslechterende economische situatie zouden de bestuurder nog kunnen helpen, maar dan moet hij met stukken onderbouwen hoe de crisis de onderneming heeft beïnvloed. Als ook dat niet is gebeurd, dan is de conclusie dat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en dat het ook aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Wilt u meer weten over de verplichtingen van bestuurders? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat Onderneming en Recht, nieuws 2015/308, RBROT:2015:2964