Onjuiste opgave van oppervlakte appartement

Printvriendelijke versie

Om de koper een indruk te geven van het woonoppervlak van het te koop aangeboden appartement, wordt dikwijls in advertenties de oppervlakte vermeld. Meestal is dat slechts een indicatie van de werkelijke oppervlakte. Wordt een koopovereenkomst gesloten en volgt daarop ook de eigendomsoverdracht, dan is het gebruikelijk dat in beide akten de bepaling wordt opgenomen dat de koper aan de opgegeven grootte of oppervlakte geen rechten kan ontlenen.

In december 2013 bleek een koper van een appartement het daar niet mee eens te zijn. Volgens de koopakte bedroeg de oppervlakte 290 vierkante meter, maar in werkelijkheid was dat slechts 225 vierkante meter. De koper vorderde daarop ontbinding van de koopovereenkomst, omdat het verschil aanzienlijk was.

Zowel door de rechtbank als het gerechtshof wordt de vordering van koper afgewezen. Het gerechtshof is het met de rechtbank eens, dat door het opnemen van de bepaling in de koopakte elke vordering van de koper wordt uitgesloten. Als de koper alleen tot koop zou zijn over gegaan als het appartement een oppervlakte zou hebben van circa 300 vierkante meter, dan had koper dit als voorwaarde bij de koop moeten stellen. Daarnaast had de koper ook de moeite kunnen nemen om de oppervlakte zelf op te meten voordat de koop zou worden gesloten.

Volgens het gerechtshof heeft verkoper zijn mededelingsplicht niet geschonden en ook heeft hij niet bewust een onjuiste oppervlakte opgegeven. Omdat de werkelijke oppervlakte voor koper van doorslaggevende betekenis was om tot koop over te gaan, zou het voor de hand hebben gelegen dat koper zelfstandig een onderzoek daarnaar doet.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Maak dan gerust een afspraak met ons kantoor.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 10 december 2013, GHAMS: 2013:4907