De spoorloze erfgenaam

Printvriendelijke versie

Bij het afwikkelen van een erfenis is de medewerking van alle erfgenamen nodig. Als één van de erfgenamen onvindbaar is dan liggen de werkzaamheden stil. Van de bankrekening van de overledene kunnen geen betalingen gedaan worden en ook een huis kan zonder de handtekening van alle erfgenamen niet verkocht worden.

Gelukkig bestaat er in de Nederlandse wet een mogelijkheid om een zogenaamde vereffenaar te benoemen die – ook al ontbreekt de medewerking van een erfgenaam – de nalatenschap kan afwikkelen. Nadeel is wel dat de erfgenamen hiervoor een verzoek bij de rechter moeten indienen, en dat de te volgen procedure kosten met zich meebrengt.

Als de omvang van een nalatenschap beperkt is, kunnen de kosten van de procedure in verhouding hoog uitvallen. Om die reden vond de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland het onlangs goed dat de erfgenamen tezamen optraden, zonder dat er een procedure tot benoeming van een vereffenaar moest worden doorlopen.

Een spoorloze erfgenaam hoeft dus niet te leiden tot een uitzichtloze situatie. Maar is het niet beter om te voorkomen dat een spoorloze erfgenaam de anderen in een vereffeningsprocedure via de rechter laat belanden? Een testament waarbij u – een beperkt aantal – erfgenamen benoemt, en ook een regeling opneemt voor het geval erfgenamen al vóór u zijn overleden, is een goede start. Ook het benoemen van een executeur in uw testament leidt tot continuïteit als erfgenamen niet meewerken.

Wij helpen u graag bij het bedenken van een testament voor uw specifieke omstandigheden.

Bron: Notamail 2015/111