Te vroeg erfbelasting betalen?

Printvriendelijke versie

Na overlijden moet er binnen acht maanden aangifte gedaan worden voor erfbelasting. Vanaf dat moment gaat de Belastingdienst ook belastingrente rekenen over het bedrag dat u moet betalen. Daarom kan het voordeliger zijn uw aangifte eerder in te dienen, zodat u uiterlijk acht maanden na overlijden de belasting al kan voldoen.

De Belastingdienst gaat uit van een behandelingsduur van 3 maanden. Als u wilt voorkomen dat u belastingrente moet betalen, is het aan te raden om binnen 5 maanden na het overlijden uw aangifte erfbelasting in te dienen.

Onlangs diende een aantal erfgenamen een klacht in bij de Ombudsman. Zij hadden op het aangiftebiljet gelezen dat zij ‘zo snel mogelijk’ een voorlopige aanslag moesten aanvragen om belastingrente te voorkomen. Omdat zij dit advies binnen enkele weken na overlijden hadden opgevolgd moesten zij al ruim voordat de termijn van acht maanden om was de verschuldigde erfbelasting betalen. De erfgenamen vonden dat zij te vroeg moesten betalen waardoor zij onnodig rente-inkomsten misliepen. De Ombudsman stelde de klagende erfgenamen in het gelijk. Het ministerie van Financiën heeft vervolgens beloofd een goede verwijzing toe te voegen op de website die de voor- en nadelen van snelle aangifte duidelijk weergeeft.

Hebt u er behoefte aan om de valkuilen bij het doen van aangifte erfbelasting door te spreken alvorens u zelf aan de slag gaat? Of geeft u het werk liever geheel uit handen? Wij staan u graag – op maat – terzijde.

Bron: Notamail 2015/109