Familiebewindvoerders soms ter discussie

Printvriendelijke versie

Kinderen die door de kantonrechter zijn benoemd tot bewindvoerder(s) over de goederen van een demente ouder, voelen soms de hete adem van de andere kinderen in hun nek. Een verwijt van gebrekkig overleg over of inzage in de financiële administratie door de bewindvoerder(s) ligt al snel op de loer. Soms heeft dat tot gevolg dat de zich benadeeld voelende kinderen de familiebewindvoerders willen vervangen door een onpartijdige derde.

Een bewindvoerder kan alleen worden ontslagen wanneer er gewichtige redenen zijn hem te ontslaan, omdat hij niet meer voldoet aan de eisen om bewindvoerder te zijn, of op eigen verzoek. Als derden – waaronder andere familieleden – de kantonrechter vragen om de bewindvoerder te vervangen, dan moeten zij motiveren welke belangrijke redenen dat verzoek rechtvaardigen, of zij moeten aangeven waarom de bewindvoerder niet meer voldoet aan de eisen om bewindvoerder te zijn.

Als niet voldoende blijkt dat de bewindvoerder ondeskundig handelt of dat hij anderszins tekortschiet in het bewind, is er geen reden om een andere bewindvoerder te benoemen. Daar komt nog bij dat er in de wet voorkeur aan wordt gegeven dat een familielid de bewindvoering doet en dat dan niet dezelfde professionaliteit kan worden verwacht als van een professionele bewindvoerder.

Wilt u meer weten over bewindvoering en de af te leggen tekening en verantwoording? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat voor het Notariaat, nieuws 2015/290; GHARL:2014:8338