Actuele ontwikkelingen verschuldigdheid overdrachtsbelasting

Printvriendelijke versie

In de notariële praktijk komt het wel eens voor dat de notaris in één akte de koopovereenkomst opstelt met daarin ook – onder bepaalde voorwaarden – de juridische levering. Die voorwaarde kan zijn dat de betaling van de koopsom op een later tijdstip plaatsvindt.

In het verleden stelde inspecteurs van belastingen zich op het standpunt dat hier sprake is van economische eigendom en er dus overdrachtsbelasting moest worden betaald. De Staatssecretaris van Financiën heeft nu goedgekeurd dat de koper bij een gecombineerde koop- en leveringsakte nog niet de economische eigendom verkrijgt. Volgens de Staatssecretaris kan er geen sprake zijn van economische eigendom omdat voor de koper op dat moment alleen het recht op levering van het gekochte ontstaat. Pas bij betaling van de koopsom, waarvoor een akte van kwijting wordt opgemaakt, verkrijgt de koper de economische eigendom. De Staatssecretaris verbindt daaraan wel de voorwaarde dat de akte van kwijting moet zijn ondertekend binnen twee weken na betaling van de koopsom.

Na de ondertekening van een koopovereenkomst van een woning is het niet ongebruikelijk dat een sleutelverklaring wordt ondertekend. Door deze sleutelverklaring wordt de koper in staat gesteld om al vóór de juridische eigendomsoverdracht werkzaamheden aan de woning te verrichten. Ook hier kan sprake zijn van een economische verkrijging. Volgens de Staatssecretaris is dit niet het geval als de sleutelverklaring alleen de toestemming voor de koper inhoudt om het huis te betreden om daarin verbouwingswerkzaamheden te beginnen.

Om er zeker van te zijn dat overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning niet eerder dan bij de juridische eigendomsoverdracht is verschuldigd, doet u er verstandig aan de koopovereenkomst en de eventuele sleutelverklaring te laten checken door een notaris.
U kunt daarvoor te allen tijde een afspraak maken!

Bron: Staatssecretaris van Financiën, 3 juni 2014, BLKB2014/194M, NTFR 2014/1720