Tegengestelde belangen scheidende echtgenoten in vof

Printvriendelijke versie

Echtscheidingen zijn op zichzelf al ingewikkeld genoeg. Het wordt nog ingewikkelder als beide partners ook nog samen een vennootschap onder firma (vof) vormen. Als er dan nog een dimensie bijkomt, zoals een familielening, wordt het nog moeilijker. Partners hebben in zo’n situatie vaak fors tegengestelde belangen, voer voor rechters.

Een dergelijke situatie deed zich voor met een in scheiding liggende man en vrouw, die samen een vof vormden. Onderdeel van het vermogen waren geldleningen van de vader van de man aan zijn zoon en aan de vof. Deze vorderingen van de vader werden toegewezen. Vervolgens ontstond onenigheid over het executoriaal beslag, dat de vader ten laste van de vof legde. Op haar verzoek wordt de vrouw door de rechter gemachtigd om namens de vof een advocaat in te schakelen voor het hoger beroep en het executiegeschil.
De man en de vof werden veroordeeld tot onder meer betaling van het resterende deel van de schuld aan de vader. De vrouw was van mening dat de daaraan ten grondslag liggende akten van geldlening vals zijn opgesteld door de man en zijn vader. De vrouw wilde namens de vof hoger beroep instellen tegen het vonnis en ook het executiegeschil aanhangig maken. Zij had voor die handeling de medewerking van de man nodig. Die weigerde zijn medewerking. De vrouw vroeg vervolgens aan de rechter de man tot medewerking te verplichten.

Man en vrouw stonden niet alleen als echtgenoten, maar ook als vennoten recht tegenover elkaar. Voor de vrouw was het van groot belang dat zij namens de vof naar de rechter kon stappen. Zij was als vennoot van de vof immers ook “hoofdelijk” (persoonlijk) aansprakelijk. Dat vond de rechter ook.
De rechter ging echter nog een stap verder. Die had oog voor de tegenstrijdige belangen van beide partners/vennoten. Hij vond het redelijk en billijk dat de man geen rechtshandelingen namens de vennootschap meer mocht verrichten, voor zover die de kans van slagen van het hoger beroep of de belangen van de vof in het geldleningsgeschil zouden schaden.

Wilt u meer weten over de juridische haken en ogen bij echtscheiding van partners die samen ook een vof vormen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat Onderneming & Recht 12/6/14 Nieuws 2014/424 ECLI:NL:RBAMS:2014:3069