Fifty-fifty verdeling bij einde huwelijk is vrij harde regel

Printvriendelijke versie

Nog steeds zijn in ons land de meeste echtparen in gemeenschap van goederen getrouwd. Dat betekent dat alle bezittingen en schulden bij echtscheiding gelijk verdeeld worden, elk de helft. Dat kan heel lastig uitpakken als u bijvoorbeeld bij de echtscheiding pas geconfronteerd wordt met schulden van uw partner, waar u eerder geen weet van had. Die situatie is geen uitzondering. Wilt u dat voorkomen, dan kunt u als u gaat trouwen beter huwelijkse voorwaarden afspreken.

De Hoge Raad houdt stevig vast aan de hoofdregel dat – in geval van echtscheiding van in gemeenschap van goederen getrouwde stellen – de bezittingen gelijk over beide partners wordt verdeeld en dat de schulden door beide partners in gelijke mate worden gedragen. Dat liet de Hoge Raad blijken in een zaak waarin de vrouw niet goed op de hoogte was van de schulden van haar echtgenoot. De man had tijdens het huwelijk een schuld opgebouwd van niet afgedragen omzetbelasting, plus heffingsrente. Zonder dat zijn vrouw het wist, overlegde hij al tijdens het huwelijk met de belastingdienst over de betaling daarvan. Hij maakte een afspraak met de belastingdienst zonder zijn vrouw daarin te kennen.
De vrouw kwam pas tijdens de echtscheidingsprocedure tot de ontdekking dat de schuld en de afspraak met de belastingdienst er waren. Omdat zij hier niets van wist stapte ze naar de rechter en kreeg in hoger beroep gelijk bij het hof.

De Hoge Raad stak er vervolgens een stokje voor. De raad vond het niet uitzonderlijk genoeg. Er wordt in dit soort situaties gekeken naar de redelijkheid en billijkheid van de gevolgen van de hoofdregel. Er moet dan sprake zijn van zeer uitzonderlijke omstandigheden. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er schulden van voor het huwelijk zijn, of als een van de partners voor het huwelijk een uitkering heeft ontvangen die achteraf ook in de gemeenschap zou moeten vallen. Ook een strafrechtelijke veroordeling die van invloed is op de verdeling kan een zeer uitzonderlijke situatie zijn.

Wilt u meer weten over verdeling bij echtscheiding of het aangaan van huwelijkse voorwaarden ter voorkoming van problemen later? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat voor het Notariaat, nieuws 2014/474; ECLI:NL:HR:2013:CA3748