Vereffenen doe je samen

Printvriendelijke versie

Wat kunt u doen als één van de erfgenamen zijn eigen gang gaat en zonder toestemming in het huis van de overledene gaat wonen, zelfs zonder een vergoeding te betalen? De rechter heeft onlangs een dergelijke zaak moeten beoordelen, en gaf een helder oordeel.

Wat was het geval? Drie erfgenamen hadden de erfenis die zij kregen beneficiair aanvaard. Dit betekent dat zij een zogenaamde vereffeningsprocedure moeten volgen bij de afwikkeling van de nalatenschap. Het voordeel van het volgen van de procedure is dat zij niet met hun eigen bezit bij hoeven te dragen, als de erfenis negatief blijkt te zijn.

Nu had één van de erfgenamen een kort geding aangespannen tegen de erfgenaam die zichzelf in de woning van de overledene had genesteld. Daarbij werd de rechter gevraagd om ontruiming, en om een machtiging om de woning te mogen verkopen. De rechter besliste echter anders.

Volgens de rechter moesten de erfgenamen in de vereffeningsprocedure eerst samen zorgen dat de nalatenschap klaar is om verdeeld te worden. In dit geval moesten de erfgenamen dus sámen zorgen dat de woning werd verkocht. De rechter vond dat er geen spoedeisend belang was om een kort geding aan te spannen. Er hoefde immers niet op korte termijn een schuld te worden afgelost. En daarnaast mag een erfgenaam best in het huis van de overledene wonen als de anderen niet dezelfde wens hebben.

De rechter verwees de erfgenamen naar een boedelnotaris die hen zou kunnen helpen om de vereffeningsprocedure gezamenlijk en in goede harmonie af te ronden.

Het afwikkelen van een erfenis is voor veel mensen onbekend terrein. Wilt u voorkomen dat u er met elkaar niet uitkomt? Overweeg eens om voor u begint een afspraak te maken op ons kantoor voor een oriënterend gesprek! Dan lichten wij u voor over alle voetangels en klemmen die op uw pad kunnen komen.

Bron: Notamail 2014/155