Gemeenschap van goederen, toch administratie voeren

Printvriendelijke versie

Ook al is een echtpaar in gemeenschap van goederen getrouwd en hebben zij hun hele bezit gemeenschappelijk, toch moeten zij soms goed administratie voeren.

Onlangs speelde er een zaak voor het Hof in Den Haag waarbij ex-partners van mening verschilden over de vraag wie de successierechten, tegenwoordig erfbelasting genaamd, over de nalatenschap van de moeder van de vrouw moest betalen. De partners waren in gemeenschap van goederen gehuwd en de vrouw had de erfenis op de gezamenlijke rekening ontvangen. De overleden moeder van de vrouw had echter de erfenis aan haar dochter nagelaten onder een zogenaamde uitsluitingsclausule, waardoor de dochter haar erfenis voor zichzelf mocht houden, ook als ze zou gaan scheiden.

De rechter bepaalde dat nu de erfenis van de dochter was, ook de erfbelasting door haar betaald moesten worden. Nu de man en de vrouw dit van de gezamenlijke rekening hadden betaald moest de vrouw een deel vergoeden aan de man.

Wilt u uw gezamenlijke administratie duidelijk inrichten? Met een paar praktische adviezen kunt u dat al regelen. Maak gerust eens een afspraak. Wij adviseren graag tijdig, om problemen te voorkomen!

Bron: Notamail 2014/51