Een onterfd kind

Printvriendelijke versie

Een ouder kan besluiten een kind over te slaan in het testament. Het kind wordt dan onterfd! Het onterven van een kind is toegestaan volgens de wet. Maar wat kan een kind er tegen doen?

Een onterfd kind kan in een dergelijk geval een beroep doen op zijn legitieme portie. Een legitieme portie is het deel van de erfenis dat een kind – ook als het wordt overgeslagen – kan opeisen. We hebben het dan over de helft van het normale kindsdeel dat een kind van een ouder erft. Een voorbeeld: een vader heeft geen vrouw en wel twee kinderen. Als de vader geen testament heeft, hebben zijn kinderen ieder recht op 50% van zijn erfenis. Maakt de vader wel een testament en onterft hij één van de kinderen dan kan dat kind de helft van zijn normale kindsdeel opeisen. Het onterfde kind krijgt dan 25% van de erfenis en het andere kind 75%.

Om de legitieme portie op te eisen hoeft het kind niet naar de rechter, hij kan zich in beginsel melden bij de executeur en als die er niet is, bij de notaris. Zowel voor een onterfd kind als voor de andere erfgenamen is het belangrijk om te weten dat een legitieme portie binnen vijf jaar na het overlijden moet worden opgeëist. Doet het kind dat niet, dan vervallen zijn rechten. Dit kan soms lastig zijn voor kinderen die al jaren geen contact meer hebben met hun ouders en vaak niet weten of zij overleden zijn.

Meestal willen de andere erfgenamen niet vijf jaar in onzekerheid zitten over de vraag of het onterfde kind zijn deel nog wil hebben. Zij kunnen dan de onterfde ook al eerder benaderen en hem een termijn stellen waarbinnen hij moet melden of hij de legitieme portie gaat opeisen. Doen zij dat niet dan is het verstandig om de erfenis nog niet op te maken en vijf jaar lang een bedrag te reserveren voor het geval de onterfde broer of zuster zich nog meldt!

Heeft u te maken met een situatie waarin een kind is onterfd of wilt u daar advies over? Wij staan u graag terzijde. U kunt ons bellen voor het maken van een afspraak.

Bron: JBN 2010/48