Klagen binnen bekwame tijd bij non-conformiteit

Printvriendelijke versie

Indien u als koper van een pand meent dat het gekochte niet beantwoordt aan de met de verkoper gesloten koopovereenkomst – met een moeilijk woord ‘non-conformiteit’ genoemd – wacht u dan niet te lang om uw beklag te doen. De wet spreekt van klagen “binnen bekwame tijd”.

Maar wat betekent nu “binnen bekwame tijd”? De wetgever gaat er in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek van uit, dat u binnen 2 maanden na het ontdekken van het gebrek moet klagen. De rechtsvordering, welke is gebaseerd op de klacht, verjaart na 2 jaar, in tegenstelling tot de reguliere verjaringstermijn van 5 jaar.

Het kan echter ook voorkomen, dat u een langere klachttermijn wordt gegund en dat dus de verjaringstermijn later ingaat. Dat hangt van de omstandigheden af.
Als u eerst een deskundigenonderzoek laat uitvoeren, om te constateren dat een gebrek daadwerkelijk aanwezig is dan wel wat de oorzaak daarvan is, wordt volgens de Hoge Raad een langere klachttermijn toegestaan, maar dan is het wel zaak dat u voortvarend te werk gaat.
Een koper die een gebrek ontdekt, maar de oorzaak niet kent en dus een deskundigenonderzoek wil laten uitvoeren, doet er goed aan de klacht reeds in te dienen in afwachting van de resultaten van het onderzoek.

Wacht daarom niet te lang met uw klacht en stuur uw klaagschrift per aangetekende post aan uw wederpartij. Klagen bij de makelaar die bij de zaak betrokken is, helpt u niet, aangezien de makelaar geen partij was bij de overeenkomst.

Laat u in dergelijke gevallen deskundig adviseren. De notaris is bij uitstek de deskundige op dit terrein. Bel of mail, wij zijn u graag van dienst.

Bron: LJN AZ7617