Hypotheekrenteaftrek alleen voor aankoop, onderhoud of verbetering eigen woning

Printvriendelijke versie

Indien u eigenaar bent van een woning, die deels wordt gebruikt als eigen woning en deels voor andere doeleinden, bijvoorbeeld als gastenverblijf voor vakantiegasten, is de rente over de lening die betrekking heeft op het gastenverblijf niet aftrekbaar in Box I van de Wet Inkomstenbelasting 2001.

Ingevolge artikel 3.120 van de Wet IB 2001 is slechts de (hypotheek)rente aftrekbaar als de lening is aangegaan voor verwerving, verbetering of onderhoud van de eigen woning.
Bovendien moeten hiervan schriftelijke bewijzen worden overgelegd aan de Belastingdienst.

Bij aankoop van een pand, dat deels als eigen woning wordt gebruikt en deels voor andere doeleinden, niet zijnde eigen woning, dient u voor de aangifte IB een splitsing te maken van de betaalde koopsom.
Als bijvoorbeeld 70% van de koopsom is toe te wijzen aan de eigen woning, is ook maximaal de rente betrekking hebbende op 70% van de aangegane (hypotheek)lening aftrekbaar.
Als de lening hoger is dan de koopsom is de rente tot maximaal de koopsom van het eigen woninggedeelte aftrekbaar. De rente over het restant is dus niet aftrekbaar!

Mocht u in de jaren daarna groot onderhoud plegen aan het pand en wordt een en ander wederom gefinancierd met een lening, dan is ook slechts de rente van dat deel van de nieuwe lening aftrekbaar, dat betrekking heeft op het gepleegde onderhoud aan de eigen woning.

Kopers realiseren zich vaak pas bij het doen van aangifte van de consequenties daarvan.
Indien zij hebben gerekend op volledige renteaftrek, kan dit tot vervelende financiële gevolgen leiden.

Wilt u meer weten over de (on)mogelijkheden van renteaftrek, neem dan contact met ons op.
Wij zijn u graag van dienst.

Bron: NTFR 2011(2) 56