Beperking schuldaansprakelijkheid bij huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk

Printvriendelijke versie

Wilt u tijdens uw huwelijk de gemeenschap van goederen omzetten in huwelijkse voorwaarden? Dan moet u er rekening mee houden dat u de door de wetgever beoogde bescherming van schuldeisers niet zomaar opzij kunt zetten.

Het opmaken van huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk is gebonden aan regels. Dat is gericht op het beschermen van schuldeisers. U gaat immers daarmee de gemeenschap van goederen opheffen en daarmee de hoofdelijke aansprakelijkheid van u beiden voor alle schulden die u of uw partner hebben gemaakt.
Bij het omzetten van gemeenschap van goederen in huwelijkse voorwaarden wordt in de huwelijkse voorwaarden een zogenaamde Dozy-clausule opgenomen. Met die clausule worden schuldeisers beschermd tegen een door u beiden gewenste ongelijke verdeling van de gemeenschap van goederen. Na ontbinding en verdeling van de gemeenschap zorgt de clausule er voor dat u hoofdelijk aansprakelijk blijft voor alle gemeenschapsschulden.
De vraag is nu of u die aansprakelijkheid zou kunnen beperken tot een bedrag gelijk aan de waarde van wat u in het kader van de verdeling wordt toegedeeld. Een dergelijke beperking is in strijd met de Dozy-clausule. Echter, met de aanpassing van de wettelijke gemeenschap van goederen per 1 januari 2012 wordt de verhaalbaarheid van schulden beperkt. De wetgever vond het onder het oude regime te ver gaan dat de aansprakelijkheid van een echtgenoot groter kan zijn dat wat deze uit de verdeling aan waarde ontvangt.

Wilt u hier meer over weten? Bel ons! Wij geven u inzicht in de rechten van schuldeisers in relatie tot uw huwelijkse voorwaarden.

Bron: Notamail 2011-291