Ontbinding gemeenschap bij echtscheiding wordt vervroegd

Printvriendelijke versie

Binnenkort is het niet meer mogelijk om tijdens een echtscheidingsprocedure nog schulden aan te gaan waar de andere echtgenoot ook voor aangesproken kan worden.

Op dit moment is het zo dat de huwelijksgemeenschap van een echtpaar dat wil scheiden pas wordt ontbonden op het tijdstip dat het vonnis van de rechter is ingeschreven bij de Burgerlijke Stand. Gedurende de echtscheidingsprocedure kan het voorkomen dat een van de echtgenoten nog schulden aangaat die voor rekening van beide echtgenoten komen of andere handelingen verricht waardoor het gezamenlijk vermogen van de echtgenoten wordt benadeeld. Deze regeling is veel scheidende echtgenoten al jarenlang een doorn in het oog.

Vanaf 1 januari 2012 wordt het tijdstip van de ontbinding van de huwelijksgemeenschap vervroegd naar het tijdstip van indienen van het echtscheidingsverzoek. Op deze manier wordt niet alleen voorkomen dat één van de echtgenoten nog schulden maakt die voor rekening van de ander komen, ook erfenissen en schenkingen vallen vanaf dat moment niet meer in de gemeenschap van goederen. Daarnaast kan het aankopen van een nieuw huis door één van de echtgenoten na de invoering van de nieuwe wet eenvoudiger plaatsvinden.

Wilt u meer weten? Wij lichten u graag voor over de gevolgen voor uw specifieke situatie.

Bron: Juridische Berichten Notariaat, november 2011