WOZ-waardering hangt af van datum koopovereenkomst

Printvriendelijke versie

Gemeenten bepalen de WOZ-waarde van huizen. De gemeente kijkt daarbij ondermeer naar recente verkopen van vergelijkbare woningen. Een factor die daarin meespeelt, is de mate waarin de verkoop van peildatum 1 januari af ligt. Moet dat de datum van koopovereenkomst zijn, of de datum van levering?

De Hoge Raad biedt duidelijkheid. Soms ligt er nogal een lange periode tussen datum koopovereenkomst en datum levering. Bijvoorbeeld koopovereenkomst halverwege 2015 en levering in voorjaar 2016. Uitgaande van de leveringsdatum zou een indexering van enkele maanden volstaan. Wanneer de gemeente zou uitgaan van de datum koopovereenkomst, ligt de conclusie voor de hand dat de verkoop te ver van de peildatum 1 januari af ligt.
De wet waarin de WOZ wordt geregeld gaat uit van de marktwaarde. Dat is de waarde in het economisch verkeer. De Hoge Raad vindt hier de datum van de koopovereenkomst het meest bij passen. De datum van levering bij de notaris is daarmee niet meer van belang.

Voor gemeenten is dit lastig. Zij weten meestal de datum van de koopovereenkomst niet en de leveringsdatum bij de notaris wel. Om daaraan tegemoet te komen, vindt de Hoge Raad het wel goed als de leveringsdatum gebruikt wordt, maar dan moet de tijd tussen koopovereenkomst en levering niet meer dan drie maanden zijn.
Hoe dan ook, de koopprijs moet altijd worden teruggerekend naar de peildatum 1 januari. De gemeente kan bij die berekening ondermeer de prijsontwikkelingen in de gemeente betrekken.

Wilt u meer weten over koop en levering van een huis en de gevolgen voor de WOZ-waardering? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: TaxLive 2 november 2016