Vijfjaarstermijn bedrijfsopvolging niet flexibel

Printvriendelijke versie

Bedrijfsopvolging via een schenking van alle aandelen is een prima start voor de nieuwe ondernemer. De geschonken aandelen moeten dan op het moment van schenking wel meer dan vijf jaar in het bezit van de schenkers (ouders) zijn. Als er ook deelnemingen (indirecte belangen) in de overgenomen holding zitten, die minder dan vijf jaar geleden zijn aangekocht, tellen die aandelen niet mee in de regeling.

Uiteindelijk is in een geschil voor de rechter de bezitseis van vijf jaar van doorslaggevend belang. Het maakt dan niet uit of de activiteiten van de deelnemingen direct in het verlengde liggen van de overgenomen onderneming. De bezitseis moet worden toegepast voor elke objectieve onderneming en gedeelten daarvan.
Daarmee wordt voorkomen dat privé- of beleggingsvermogen op een simpele manier kan worden omgezet in vrijgesteld ondernemingsvermogen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en beperkingen van de bedrijfsopvolgingsregeling? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat 22/4/19 2019/0094 ECLI:NL:RBZWB:2018:6631.