Verkoop en verhuur van rechten soms vrij van BTW

Printvriendelijke versie

Het verkopen en verhuren van rechten is in de landbouwsector een veel voorkomend verschijnsel. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij jachtrechten en mestproductierechten. Verkoop en verhuur van landbouwrechten worden voor de BTW belast met het 21%-tarief. Toch zijn er enkele uitzonderingen.

De wetgever heeft enkele bijzondere situaties gekwalificeerd met een gehele of gedeeltelijke vrijstelling. Het gaat daarbij om de verkoop van rechten bij (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging en de verkoop van rechten als u de landbouwregeling gebruikt.
Bij de verkoop van rechten vanwege (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging mag u zelfs vaak geen BTW berekenen. Dat mag bijvoorbeeld niet over de leveringen en diensten die verband houden met die verkoop. Het moet dan gaan over een zogenaamde algemeenheid van goederen, bijvoorbeeld bij onderdelen van de onderneming die een gezamenlijke bestemming en daarmee ook een bepaalde samenhang hebben. Denk aan de verkoop van inventaris, (een deel van) het personeelsbestand en de handelsnaam, die gezamenlijkheid is een algemeenheid van goederen. Die onderdelen moeten dan als één geheel worden verkocht. Ook moet de kopende partij de onderneming voortzetten of in ieder geval van plan zijn de onderneming voort te zetten.
Verkoopt u één bedrijfsmiddel of enkele losse bedrijfsmiddelen, dan is er geen sprake van samenhang en bent u BTW-plichtig,

Maakt u gebruik van de landbouwregeling, dan kunt u een recht belastingvrij verkopen. Er gelden twee voorwaarden. De verkoop van het recht moet eenmalig of incidenteel zijn en er is geen BTW-plicht voor andere bedrijfsactiviteiten, zoals de verhuur van rechten of de exploitatie van een winkel.

Wilt u meer weten over de verkoop en verhuur van rechten? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Belastingdienst.nl.