Tijdig voorbereiden op btw-verhoging 2019

Printvriendelijke versie

Met ingang van 1 januari 2019 gaan alle ondernemers die nu nog onder het 6% btw-tarief vallen, 9% btw betalen. Die verhoging wordt opgenomen in het Belastingplan dat op komende Prinsjesdag aan het parlement wordt aangeboden. Dat vraagt om tijdige voorbereiding door de betreffende ondernemers.

Het belang van een tijdige voorbereiding wordt ingegeven door de invloed die de verhoging heeft op de administratie van bedrijven, op de prijzen van hun goederen en diensten en op de facturering en de btw-aangifte.
Het verhoogde tarief geldt voor betalingen vanaf 1 januari 2019. Als een klant in 2018 betaalt voor goederen of diensten die in 2019 plaatsvinden, dan geldt nog het 6%-tarief. Ondernemers moeten echter in offertes die in 2018 worden opgemaakt voor het leveren van goederen of diensten, in 2019 het 9% btw-tarief hanteren.

Wilt u meer weten over rechtsvormen en bijbehorende belastingverplichtingen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Taxlive 27 augustus 2018