Risico overdrachtsbelasting bij overdracht onroerend goed tussen ANBI’s

Printvriendelijke versie

ANBI’s – algemeen nut beogende instellingen – zijn er in vele vormen. Goede doelen, kerken, verenigingen en stichtingen; allemaal kunnen ze onder voorwaarden vrijstelling van schenk- en erfbelasting krijgen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld stichtingen die zich inzetten voor studentenhuisvesting en die onroerend goed exploiteren. De bijbehorende vrijstelling van overdrachtsbelasting gaat echter niet altijd op.

Dat bleek uit een zaak waarin een instelling woonruimte aan studenten verhuurde en daartoe ook taken en onroerend goed overnam van een woningstichting (ook een ANBI-instelling). Vrijstelling van overdrachtsbelasting is dan mogelijk, echter alleen als alle bijbehorende activa en passiva mee overgaan naar de nieuwe eigenaar. In de betreffende zaak bleven de schulden achter bij de verkopende ANBI. Daarmee was de beoogde vrijstelling van de baan en moest de kopende ANBI toch overdrachtsbelasting betalen.

Wilt u meer weten over het risico op overdrachtsbelasting als uw vereniging of organisatie betrokken is bij een onroerend goedtransactie? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: TaxLive 27/2/17 ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2017:936.