Positie schuldeiser bij faillissement bedrijf onder druk

Printvriendelijke versie

Als het aan het Centraal Planbureau (CPB) ligt, worden de rechten van schuldeisers bij een faillissement beperkt. Dat zou een succesvolle doorstart van gefailleerde bedrijven in meer gevallen mogelijk maken. Op deze manier wordt de kans minder groot dat schuldeisers alle middelen uit de failliete boedel weghalen.

Het moet volgens het CPB ook moeilijk worden gemaakt dat een of meer schuldeisers een doorstart verhinderen. In Nederland maken slechts 2,5 op de 100 bedrijven bij faillissement een goede doorstart, terwijl dat in Amerika vier keer zoveel is.
Dat geldt – in een iets andere verhouding – ook voor het aantal aanvragen voor uitstel van betaling.

Het CPB vindt wel dat er duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen verschillende categorieën schuldeisers. Elke categorie moet daarin verschillend worden gewogen. Verder is er in de meeste landen een zogenaamde ‘debtor-in-possession-procedure’ bij surseance van betaling. Daarmee krijgt het management een prikkel om eerder surseance aan te vragen en meer informatie te delen met de bewindvoerder en de schuldeisers.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor doorstart na een faillissement? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: TaxLive 17/1/17, ANP, Opmaat O&R» Nieuws 2017/23.