Overdracht woning tussen ouders en kind

Printvriendelijke versie

Het kwam veel voor: ouders droegen hun eigen woning over aan hun kind en kregen zelf een vruchtgebruik, zodat ze in de woning konden blijven wonen. De reden was dat bij overlijden van de ouders de kinderen de woning inclusief waardestijging volledig in eigendom kregen, zonder erfbelasting te hoeven betalen.

Door de wijzigingen in de wet Inkomstenbelasting 2001 waren er nog maar weinig ouderparen en kinderen die deze fiscale truc uithaalden. Omdat in 2010 ook de Successiewet op dit punt wijzigde werd daarnaast het erfbelastingvoordeel teniet gedaan. Sommige ouders besloten toen afstand te doen van het vruchtgebruik van de woning en te gaan huren van hun kinderen. Het idee erachter was dat dan geen erfbelasting over de woning zou zijn verschuldigd bij het overlijden van de ouders. Maar de Staatssecretaris van Financiën besloot dat het huren door de ouders van de kinderen ook tot heffing van erfbelasting zou leiden bij overlijden van de ouders. Daardoor willen sommige families de vruchtgebruiksituatie weer herstellen, omdat de eerdere afstand van het vruchtgebruik achteraf niet zinvol is gebleken.

Een herstelactie kan echter aanleiding geven tot overdrachtsbelasting of schenkbelasting. De staatssecretaris heeft op 18 oktober 2016 laten weten begrip te hebben voor families die in de veronderstelling verkeerden dat zij geen erfbelasting hoefden te betalen en daarom afstand hebben gedaan van hun vruchtgebruik. Hij vindt dit een bijzondere omstandigheid en is bereid om bij een herstelactie te beoordelen of een tegemoetkoming in de overdrachts- of schenkbelasting kan worden verleend. Of de tegemoetkoming wordt verleend zal per geval worden bekeken. Verzoeken kunnen voorgelegd worden.

Heeft u in het verleden een woning overgedragen aan uw kinderen? En wilt u weten hoe uw positie is na alle wetswijzigingen en toezeggingen van de staatssecretaris? Dan kan het zinvol zijn uw situatie nog eens met ons door te spreken. Wij zijn u graag van dienst.

Bron: Staatscourant 1 november 2016, nr. 57602.