Open cv blijft populair

Printvriendelijke versie

In de samenleving bestaat nogal eens het idee dat directeur-grootaandeelhouders (dga) van bv’s hun aandelen overhevelen naar een open cv (commanditaire vennootschap) om daarmee een belastingclaim op aanmerkelijk belang te ontlopen. De Belastingdienst moet op basis van de wet verzoeken om beschikkingen voor een fiscaal geruisloze aandelenfusie afgeven. De staatssecretaris van Financiën heeft inmiddels aan de Tweede Kamer laten weten dat bij een dergelijke aandelenfusie de aanmerkelijkbelangclaim juist behouden blijft.

Deze zogenaamde anonimiseringsstructuur houdt in dat de aandelen van de dga in zijn holding worden verplaatst naar een open cv. Een stichting wordt daarvan beherend vennoot, de dga is daarin commanditair (stille) vennoot, maar ook bestuurder.

De staatssecretaris stelt in een toelichting dat deze anonimiseringsstructuren niet worden opgezet om minder inkomstenbelasting te betalen. Ook worden ze niet gezocht om vermogen buiten het zicht van de Belastingdienst te krijgen. Het ministerie ziet geen reden waarom de dga deze structuur niet zou mogen opzetten. De structuur is meestal alleen bedoeld om de privacy van vermogenden en hun familie te beschermen. De cv heeft namelijk geen publicatieplicht, zodat het vermogen buiten het zicht van het grote publiek blijft.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een open cv of andere rechtsvorm? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Taxlive 20/11/18.