Onderzoek ontbinding eerste koopovereenkomst essentieel bij verkoop aan volgende koper

Printvriendelijke versie

Als ontbindende voorwaarden in koopovereenkomsten zich voordoen en de verkoper daar gebruik van maakt, lijkt de consequentie helder: de koop gaat niet door. Toch blijken ook daar haken en ogen aan te zitten. Onlangs was een zaak aan de orde waarin de koopovereenkomst was ontbonden omdat de koper niet tijdig een omgevingsvergunning had aangevraagd. De verkoper was bevoegd te ontbinden en was vrij om het pand aan een volgende koper te verkopen. Wat zijn de haken en ogen?

In de betreffende zaak had de eerste koper afspraken gemaakt met de verkoper. Hij was niet op de hoogte van de verkooptransactie met een andere koper na ontbinding van het met hem gesloten koopcontract en vond dat hij daarmee schade had geleden.
Het is gebruikelijk dat de notaris in dergelijke situaties onderzoekt of hij al dan niet zijn medewerking aan de tweede transactie moet verlenen. Van belang is of bij de ontbinding van de eerste overeenkomst aan alle daarvoor geldende voorwaarden is voldaan. Is dat het geval, dan mag de notaris meewerken aan de tweede verkoop. In deze zaak is zowel de rechtsgeldigheid van de ontbinding onderzocht als bij de gemeente nagevraagd of de aanvraag van de omgevingsvergunning inderdaad na het verlopen van de termijn voor ontbinding is gedaan.
Vervolgens komt de geheimhoudingsplicht van de notaris om de hoek kijken. Die heeft een geheimhoudingsplicht tegenover de verkoper en de tweede koper en mag dus de eerste koper hierover niet informeren. Wel heeft de notaris de koopovereenkomst ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Zo kon iedereen zien dat er een nieuwe koopovereenkomst was.

Wilt u meer weten over de ontbinding van (koop)overeenkomsten en de mogelijke gevolgen daarvan? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat Notariaat 14/3/17 - TNORDHA:2017:3.