Niet-ingeschreven hypotheekrechten leiden tot problemen

Printvriendelijke versie

Bij ruilverkaveling kan er wel eens wat mis gaan met de hypotheekrechten. Dat bleek onlangs bij het Hof Arnhem-Leeuwarden. Het ging om iemand die een hypotheekrecht op een stuk grond kreeg vanwege een verstrekte lening. Dat perceel was even daarvoor in eigendom van de geldlener gekomen via ruilverkaveling. In de ruilverkavelingsakte en de openbare registers stond echter niet dat op dat stuk grond al drie hypotheekrechten van een bank rustten. De vraag was wie er nu beschermd wordt, de nieuwe geldgever of de bank.

Vast staat dat de hypotheekrechten van de bank met de ruilverkaveling zijn overgegaan op het betreffende perceel. Dat daarover niets in de ruilverkavelingsakte staat, is niet van belang. Die overgang van hypotheekrechten moet echter wel worden ingeschreven bij het Kadaster. Dat dit niet is gebeurd, levert onvolledigheid van de openbare registers op. De bank was echter al lang voor de daadwerkelijke overgang op de hoogte van de ruilverkaveling. De bank had daarom moeten controleren of haar hypotheekrechten in de ruilverkavelingsakte waren vermeld. Omdat dat niet is gebeurd, wordt de nieuwe geldgever beschermd.

Wilt u meer weten over hypotheekrechten? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat 9/3/17.