Naar de rechter voor asbestemming?

Printvriendelijke versie

Het regelen van de uitvaartwensen doen de meeste mensen op een kladblaadje thuis. Soms wordt de uitvaartondernemer uitgenodigd om ruim van tevoren het scenario van een uitvaart door te spreken. Alhoewel het een beetje morbide lijkt om fit van lijf en leden je uitvaartmuziek uit te zoeken, is het voor de nabestaanden vaak een hele opluchting als ze de uitvaartwensen niet zelf hoeven te bedenken.

Een enkele keer regelt iemand zaken rondom de begrafenis of crematie via een testament. Meestal werd er dan toch een testament opgesteld, en staan de uitvaartwensen in een alinea aan het einde van de akte.

Onlangs moest het Hof Den Haag oordelen in een situatie waarin een dame in haar testament de uitvaart en asbestemming had geregeld. Zij had haar echtgenoot aangewezen als degene die verantwoordelijk zou zijn. Haar kinderen hebben echter de crematie van hun moeder laten plaatsvinden zonder dat de echtgenoot op de hoogte was. Na de crematie ontstaat er grote onenigheid tussen de echtgenoot en de kinderen over de asbestemming.

Vanwege de volledig verstoorde verhouding moet – volgens de rechter voor wat erflaatster zou hebben gewild – worden aangesloten bij objectieve criteria, in dit geval haar testament. Daarmee is de echtgenoot degene die beslist wat er met de as moet gebeuren.

Wilt u meer weten over het regelen van uw nalatenschap en de uitvaart in een testament? Wij helpen u graag om problemen tussen de nabestaanden te voorkomen.

Bron: S.C. den Engelse, Tijdschrift Erfrecht, 2019, nr. 3, of Den Haag 19 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:356.