Laatste wil moet echt vastgelegd worden in testament

Printvriendelijke versie

Een plakkertje achter het schilderij of de staande klok, een briefje met daarop gekrabbeld wie de erfgenaam of executeur moeten worden, het komt veel voor, maar het is helaas geen rechtsgeldige manier om een laatste wil vast te leggen.

Er is in Nederland maar één manier om te regelen wie na overlijden het vermogen erft, en dat is in een testament. Een kleine uitzondering is het maken van een codicil, bijvoorbeeld om een kastje of een ring aan iemand na te laten. Voor het maken van een testament gelden strenge regels, bijvoorbeeld dat een testament in een notariële akte bij de notaris moet worden gemaakt, zonder dat er anderen bij aanwezig zijn. Het idee erachter is dat iedereen in alle vrijheid en zonder beïnvloed te worden zijn testament maakt. Maar ook dat de notaris mensen goed kan voorlichten over wat wel en niet in een testament opgenomen kan worden. Een ander belangrijk punt is dat de notaris ook beoordeelt, of iemand nog in staat is om een testament te maken, en niet bijvoorbeeld door dementie of een andere aandoening zijn belangen niet meer kan overzien.

De rechtbank in Amsterdam moest onlangs oordelen over een echtpaar dat al 30 jaar mantelzorg verleende aan een inmiddels overleden dame. Zij lieten een zelf geschreven briefje van de overledene zien waarop stond dat het echtpaar haar hele vermogen moest erven. De familieleden waren het daar niet meer eens. Het echtpaar startte daarom een procedure bij de rechter om het hele bezit van de overleden dame op te eisen.

De rechtbank had natuurlijk begrip voor het echtpaar omdat zij jarenlang voor de dame hadden gezorgd, en de dame blijkbaar beloftes over de erfenis had opgeschreven. Toch geeft de rechter aan dat de dame naar de notaris had moeten gaan. Uitzonderingen op deze regel zouden tot te veel onzekerheid leiden. Of het briefje daadwerkelijk door mevrouw is geschreven, is namelijk niet met zekerheid vast te stellen. Wat mevrouw werkelijk heeft gewild is ook niet meer te achterhalen. Daarom houdt de rechtbank vast aan de regel dat er een testament opgemaakt had moeten worden bij de notaris.

Heeft u de wens om iets te regelen voor na uw overlijden? Wij zijn u graag van dienst. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met ons secretariaat.

Bron: Rechtbank Amsterdam, 19 oktober 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:6729