Erfgenamen onbekend? De genealoog gaat op zoek.

Printvriendelijke versie

Veel Nederlanders hebben een testament gemaakt. Toch komt het helaas nog vaak voor dat iemand overlijdt, zonder iets geregeld te hebben. Gaat het om nabije familieleden dan lukt het de notaris doorgaans wel om via de Basisregistratie Personen, te achterhalen wie de erfgenamen zijn. Maar als blijkt dat er sprake is van verre verwanten dan lukt het soms niet om de erfgenamen te vinden, en kan de erfenis niet verdeeld worden.

Stel er overlijdt een zevenentachtigjarige Canadees die na de bevrijding in 1945 in Nederland is gebleven. Hij heeft zelf nooit een gezin gesticht en jarenlang een teruggetrokken leven geleid op een eigen etage in Amsterdam. Als zijn eigen woning verkocht moet worden start de zoektocht naar zijn erfgenamen. Dan blijkt dat er in Nederland geen familie te vinden is en wordt het lastig. Er zal dan in Canada verder gezocht moeten worden. Vaak wordt er dan gebruik gemaakt van in erfrecht gespecialiseerde genealogen, die het historisch familieonderzoek in het buitenland uitvoeren.

Duitsland kent de zogenaamde Erbenermittler. In het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada zijn probate genealogists, ook wel ‘heir hunters’ genaamd, werkzaam. Erfgenamenonderzoekers in Frankrijk zijn bekend onder de naam Généalogiste Successoral.
Soms lukt het om via die weg de stamboom op papier te krijgen en de erfgenamen te benaderen om hun medewerking bij de afwikkeling van de erfenis te vragen. Maar als het niet lukt moet de erfenis, of een deel daarvan, soms in de consignatiekas bij de overheid gestort worden.
De allerbeste manier om grensoverschrijdende erfgenamenonderzoeken, of storting in de consignatiekas te voorkomen, is natuurlijk het opmaken van een testament waarin één of meer personen of goede doel instanties tot erfgenaam worden benoemd. Bent u alleenstaand en heeft u alleen verre verwanten? Bel dan gerust eens met ons kantoor. Het maken van een eenvoudig testament kost niet veel tijd en is niet duur.

Bron: K. Zondervan, De Notarisklerk, 2017, 1/2

Publicatiedatum 23-03-2017, nummer 2017/0241.