Erfgenaam spoorloos?

Printvriendelijke versie

Wist u dat erfgenamen unaniem beslissingen moeten nemen? Het aanwijzen van een executeur in een testament kan dan helpen. Die kan daadkrachtig te werk gaan, terwijl de erfgenamen rustig af moeten wachten. Maar hoe zit het als iemand overlijdt zonder testament en dus zonder executeur en er bijvoorbeeld vijftien familieleden – tot hun grote verrassing – gezamenlijk erfgenaam zijn?
In dat geval zullen alle vijftien familieleden iets in de melk te brokkelen hebben, bijvoorbeeld bij het regelen van de uitvaart, bij het opruimen van de inboedel en bij de verkoop van de woning. Als één persoon het niet eens is met de anderen is er al sprake van vertraging. Maar ook als één persoon onvindbaar is, kunnen de anderen niet verder.
Zo was er onlangs een familie die al sinds 1998 niets meer had vernomen van een familielid. Zij vroegen de rechter om een verklaring van rechtsvermoeden van overlijden. Dit deden zij omdat ze vrezen bij de toekomstige afwikkeling van de nalatenschap van zijn moeder niet verder te kunnen zonder hem. De rechter wijst het verzoek niet toe. Volgens de rechter is het niet ongewoon dat iemand geen contact wil, en over de wereld wil kunnen zwerven zonder gehinderd te worden door personen en bezittingen.
In deze gevallen is er ook een andere oplossing, namelijk het maken van een testament. Als de vermiste persoon wordt onterfd dan hoeft de familie niet op de vermiste te wachten. De afwikkeling van de nalatenschap loopt dan geen vertraging op. Het is wel mogelijk om de vermiste persoon een bedrag in contanten toe te kennen. De executeur kan zorgen dat het bedrag ‘afgezonderd’ wordt voor het geval de vermiste later opduikt. Met deze oplossing komt de vermiste niets tekort, maar hoeft de familie ook niet op hem te wachten.
Wilt u meer weten over een erfenis waarbij een erfgenaam ontbreekt of niet meewerkt? Belt u ons gerust voor een afspraak, wij helpen u graag.

Bron: RFT 11, 2016, nr. 128, p 894 e.v./Rechtbank Den Haag, 25 mei 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:5892