Een Europese Erfbelastingverordening

Printvriendelijke versie

Nadat op 17 augustus 2015 al een Europese Verordening over erfrecht in werking trad, is er nu ook een commissie van belastingdeskundigen bezig om te inventariseren hoe de erfbelasting in Europa geharmoniseerd zou kunnen worden.
De Europese Erfrecht verordening zorgt ervoor dat duidelijk vast ligt welk recht van toepassing is als bijvoorbeeld iemand met een buitenlandse nationaliteit komt te overlijden in Nederland. Maar de verordening is ook voor gevallen waarin een Nederlander overlijdt die in het buitenland een testament heeft gemaakt, of een huis in het buitenland heeft.
Het is de bedoeling dat er nu ook gewerkt gaat worden aan een Europese Verordening waarin geregeld wordt in welk land erfbelasting moet worden betaald als iemand overlijdt en als er sprake is van een grensoverschrijdende erfenis. Nu is er vaak sprake van dubbele erfbelasting, en zijn ook de regels voor de afwikkeling van de erfbelasting in diverse landen sterk afwijkend. De nabestaanden verdwalen vaak in dat Europese oerwoud van regels. Een aantal landen lost dat op door verdragen te sluiten met andere Europese landen.
De commissie van deskundigen heeft inmiddels alle knelpunten geïnventariseerd. Zij hebben een voorstel gedaan om de Europese erfbelasting te vereenvoudigen, door het invoeren van de regel dat maar één lidstaat erfbelasting mag heffen in een nalatenschap, namelijk het land waar de overledene op het tijdstip van overlijden zijn gewone verblijfplaats had. Voordat dit voorstel leidt tot nieuwe Europese wetgeving zijn er nog veel stappen te zetten.
Heeft u zelf te maken met een grensoverschrijdende situatie of komt het in uw directe omgeving voor? Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u al eerder vragen, dan staan wij u graag te woord.

Bron: FBN, 30 november 2016, 11/60.