Duidelijke formulering van heffingsmaatstaf overdrachtsbelasting

Printvriendelijke versie

De staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw besluit gepubliceerd over de maatstaf van heffing voor de overdrachtsbelasting. Daarin staat nu ook een toelichting over de maatstaf van heffing en de toepassing bij transformatiebouw die niet leidt tot vernieuwbouw. Ook nieuw is de uitleg dat bij doorverkoop van een onroerende zaak de uiteindelijke koper de overdrachtsbelasting voor zijn rekening neemt.

Bj doorverkoop van een woning kan de koper in rekening gebrachte bouwtermijnen tot nu toe niet van de overdrachtsbelasting aftrekken. Dat komt omdat het huis nog niet is opgeleverd. De staatssecretaris accepteert voortaan wel dat de heffingsmaatstaf voor overdrachtsbelasting wordt verminderd met het bedrag van de bouwtermijnen waarover BTW is betaald.
Transformatiebouw die niet leidt tot vernieuwbouw betreft bijvoorbeeld bestaande kantoorpanden en industriële panden die verbouwd worden tot woningen. Bij een doorverkoop daarvan hoeft er geen overdrachtsbelasting te worden betaald over de verbouwingskosten.
Bij een doorverkoop van een onroerende zaak kan de uiteindelijke koper de overdrachtsbelasting voor zijn rekening nemen. Gelet op de verschillende vormen van doorverkoop kunt u zich – als zich dat in uw geval voordoet – beter laten voorlichten over de mogelijkheden en gevolgen.

Wilt u meer weten over het al dan niet verschuldigd zijn van overdrachtsbelasting? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: TaxLive 9//17.