Door geregistreerd partnerschap minder erfbelasting en AOW

Printvriendelijke versie

Partners die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, hebben bij overlijden – net als gehuwden – een grote vrijstelling als zij van hun partner erven. Die grote vrijstelling bedraagt € 636.180 in 2016.

Nu is het geregistreerd partnerschap een vorm die nog al eens gekozen wordt door stellen die geen traditioneel huwelijksbootje willen. Bijvoorbeeld stellen die bewust een LAT-relatie hebben, maar het geregistreerd partnerschap zijn aangegaan om te voorkomen dat zij bij overlijden het hoogste tarief betalen als zij van elkaar erven.

Het lijkt een mooie oplossing, maar er kan ook een minder plezierige kant aan zitten. De Sociale Verzekeringsbank kan na de partnerregistratie de AOW-uitkering korten, omdat zij uitgaat van geregistreerde partners in plaats van twee ongehuwden. In een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep kregen geregistreerd partners een lagere AOW ondanks dat zij al hun hele relatie apart woonden, hun administratie gescheiden hadden en alleen op zaterdag samen de maaltijd gebruikten en een wandeling maakten.

Overweegt u partnerregistratie om erfbelasting te besparen? Laat u zich dan eerst goed voorlichten over de gevolgen. Wij helpen u daar graag bij.

Bron: Notamail 2016/290