Criminaliteit tegengaan met Centraal Aandeelhoudersregister

Printvriendelijke versie

Vanuit de Tweede Kamer is het initiatief genomen een centraal aandeelhoudersregister in te voeren. Volgens de initiatiefnemers kan daarmee financieel-economische criminaliteit via rechtspersonen beter dan tot nu toe worden voorkomen. Ook de rechtszekerheid in het rechtsverkeer is ermee gediend.

Het centraal aandeelhoudersregister gaat – als het wordt ingevoerd – gegevens opnemen over aandelen op naam, houders van aandelen op naam, vruchtgebruikers van aandelen op naam en pandhouders van aandelen op naam in BV’s en niet-beursgenoteerde NV’s. De gegevens zijn raadpleegbaar voor de Rijksbelastingdienst, andere aangewezen publieke diensten, notarissen en aangewezen Wwft-instellingen (tegen witwassen) ten behoeve van de uitvoering van hun wettelijke taken.
Het register moet worden beheerd door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Daarmee wordt aansluiting gevonden bij het systeem dat notariëlen worden ingeschreven in het door de KNB gehouden repertorium en zal er nauwelijks sprake zijn van extra werk.

Halverwege 2017 zal er op basis van een EU-richtlijn ook in Nederland een UBO-register operationeel zijn. UBO staat voor “ultimate beneficial owners” (uiteindelijk belanghebbenden).
Het centraal aandeelhoudersregister is soms breder en soms smaller dan het UBO-register. Het aandeelhoudersregister gaat alleen over BV’s en niet beursgenoteerde NV’s. Het UBO-register gaat daarnaast ook over stichtingen, verenigingen en personenvennootschappen.
In het UBO-register staan ook bestuurders geregistreerd, maar aandeelhouders met een belang van 25% of minder komen er niet in voor. Die staan weer wel in het centraal aandeelhoudersregister. Dat is wel van belang om inzicht te hebben in de achterliggende partijen bij minderheidsdeelnemingen, zodat faillissementsfraude, belastingontduiking, belastingfraude en witwassen effectief kunnen worden bestreden.
Het UBO-register wordt gevuld door de vennootschappen e.d. zelf, terwijl het centraal aandeelhoudersregister gebaseerd is op notariële akten. Daarmee is de juistheid, volledigheid en tijdigheid en betrouwbaarheid van de inschrijvingen gegeven. Het gevolg daarvan is dat het centraal aandeelhoudersregister ook een objectieve toets is voor de juistheid van het UBO-register.

Wilt u meer weten over beide registers en de gevolgen die dat voor u kan hebben? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat Onderneming & Recht 23/1/17 » Nieuws 2017/32.