Bv’s in de nabije toekomst digitaal opgericht

Printvriendelijke versie

Over twee jaar moet in elke lidstaat van de Europese Unie het digitaal oprichten van bepaalde kapitaalvennootschappen mogelijk zijn. In Nederland zal het gaat om het oprichten van een besloten vennootschap. Net als de huidige oprichting zal ook de digitale oprichting van een bv waarschijnlijk via de notaris gaan.

In de richtlijn is ruimte gelaten voor tussenkomst van de notaris. Die is mede van belang om misbruik en fraude al aan de poort op te merken en oprichting te verhinderen. Het Ministerie van Rechtsbescherming en de notariële beroepsorganisatie zijn al – samen met andere betrokkenen – bezig met de uitwerking van de richtlijn. Daarbij sluiten zij zoveel mogelijk aan bij het bestaande systeem.
Nieuw is dat naast een digitale akte ook het inzetten van videoconferentie, digitale identificatie en ondertekening mogelijk zal worden. Wij kunnen daarmee prima voldoen aan volledige online oprichting van bv’s, met notariële waarborgen van rechtszekerheid en rechtsbescherming en voorkoming van fraude en misbruik.

Wilt u meer weten over het oprichten van een bv? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Taxlive 6/8/19