Boetebeding in koopcontract verdraagt geen twee boetes naast elkaar

Printvriendelijke versie

De meeste koopcontracten voor huizen bevatten een boetebeding met een boete van tien procent van de koopprijs. Vaak is daaraan een bepaling toegevoegd dat onder de in die bepaling omschreven omstandigheden de koper ook nog eens drie promille van de koopprijs per dag risico loopt. Het Hof Den Haag heeft geoordeeld dat de verkoper in voorkomende gevallen slechts aanspraak mag maken op een van beide, naar eigen keuze.

Voor het Hof is in dat oordeel het criterium van redelijkheid en billijkheid van toepassing. Na ingebrekestelling van de koper, nalatigheid van de koper gedurende acht dagen nadien én de eis van nakoming door de koper kan de verkoper een keuze maken op welke van de twee boetes hij of zij aanspraak wil maken. De verkoper kan geen aanspraak maken op beide boetes naast elkaar. Daarmee wordt voorkomen dat de verkoper – al weet hij dat de koper niet kan nakomen – eerst nakoming verlangt en daarna met een ruime tussenperiode het contract te ontbinden om twee boetes te kunnen incasseren.

Wilt u meer weten over boetebedingen in koopcontracten? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat 2/5/19 2019/0375 ECLI:NL:GHSHE:2018:5067.