Autoriteit Persoonsgegevens adviseert Kamer over centraal aandeelhoudersregister

Printvriendelijke versie

Het wetsvoorstel over het centraal aandeelhoudersregister wordt eerst voor advies aan de Autoriteit Persoonsgegevens voorgelegd, voordat de Tweede Kamer er verder over gaat praten. Dat is eind januari besloten in de Tweede Kamer. Deze procedure is ingegeven vanwege het opnemen van persoonsgegevens in het register.

In het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) wordt zichtbaar wie er achter besloten en niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen zitten. De noodzaak van deze registratie is ingegeven door het regelmatige gebruik door dergelijke vennootschappen te vaak worden gebruikt voor faillissementsfraude, belastingontduiking en witwassen.

Een deel van de Kamer ziet het nut van het CAHR niet zo zitten, omdat vanuit de EU al de verlichting is opgelegd om een vergelijkbaar register op te zetten: het UBO-register. Dat is het register van uiteindelijk begunstigden. Anderen zien echter maar in beperkte mate overlap. Zij zien elkaar versterkende voordelen en stellen vast dat er hiermee een sluitender aanpak van financieel-economische criminaliteit door middel van rechtspersonen mogelijk wordt. Het centraal aandeelhoudersregister is volgens dit deel van de Kamer betrouwbaarder en beter verifieerbaarder dan het UBO-register. Het UBO-register wordt gevuld door de uiteindelijk belanghebbende zelf, het CAHR op basis van notariële akten. In het UBO-register staan ook nog alleen de belanghebbenden met meer dan 25% van de aandelen, in het CAHR staan alle aandeelhouders, los van hun aandelenbelang.

Wilt u meer weten over het registeren van aandeelhouders in de nabije toekomst? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat 1/2/19 2019/38.