Afkoop of omzetting pensioen in eigen beheer via notaris

Printvriendelijke versie

Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) van een bv en wilt u straks uw pensioen in eigen beheer afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting? Weet dan dat dit niet zonder instemming van uw (gewezen) partner kan. U moet daar zelfs een formele route voor bewandelen, zo blijkt uit de wet. Die formele route leidt langs de notaris.

De (gewezen) partner van de dga moet schriftelijk instemmen met de afstempeling van de in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraak, gevolgd door afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting. Die instemming is nodig om de rechten van de partner zeker te stellen.
Beide partijen moeten in dat geval afspraken maken en vastleggen in huwelijkse voorwaarden of bij echtscheiding in een echtscheidingsconvenant. Andere vastleggingsmogelijkheden zijn er niet. Daarmee is een gang naar de notaris verplicht. Dat lijkt een hobbel, maar biedt juist ook voordelen.

Met een notariële vastlegging en de beleringsplicht van de notaris ligt juridisch duidelijk vast dat beide partijen (dga en partner) weten waar zij voor tekenen. Ook de handtekening van de partner is daarmee geverifieerd en gelegaliseerd. Bovendien wordt met een notariële akte duidelijk voldaan aan de zorgplicht. Bij een latere echtscheiding scheelt dat discussie over de instemming van de partner en de echtheid van de handtekening.

Samengevat zit het voordeel van de gang langs de notaris in diens juridische adviesrol en in de formalisering en de correct juridische vastlegging van de afspraken. De bewaarplicht van de notaris zorgt ervoor dat er niets van de afspraken zoek kan raken.

Wilt u meer weten over omzetting van uw pensioen in eigen beheer in een oudedagsverplichting? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: TaxLive 24 oktober 2016