Aandelen aan toonder niet-beursgenoteerde ondernemingen niet meer mogelijk

Printvriendelijke versie

Vóór 1 januari 2020 moeten vennootschappen die nog papieren aandelen aan toonder in omloop hebben, deze aandelen omzetten in aandelen op naam. Een deadline die al vrij dichtbij is. Voor aandeelhouders van dergelijke papieren aandelen geldt dat zijn na 1 januari 2020 – zolang zij hun toonderstuk niet hebben ingewisseld – de hieraan verbonden rechten niet kunnen uitoefenen.

De aandeelhouders van aandelen aan toonder hebben overigens wel ruim de tijd om deze om te zetten in aandelen op naam. Het is aan de aandeelhouder om te bepalen of hij of zij bereid is al die tijd de aan de aandelen verbonden rechten niet uit te kunnen oefenen.
Vanaf 2020 kunnen aandelen aan toonder alleen nog via een effectenrekening bij een bank, beleggingsonderneming of andere bevoegde intermediair worden verhandeld. Een effectenrekening staat altijd op naam, zodat de handel uit de anonimiteit wordt gehaald. Op deze manier wil de overheid financiering van terrorisme, belastingontduiking en witwassen tegengaan. Intermediairs zijn verplicht deze gegevens op verzoek van opsporingsinstanties beschikbaar te stellen.

Wilt u meer weten over de statutenwijziging die noodzakelijk is om aandelen aan toonder om te zeten in aandelen op naam? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat 14/2/19 2019/59.